Tijdelijke sluiting 15 maart 2020|

Coronavirus update:

Beste sporter,

In strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet besloten om alle sportclubs te sluiten. Een ingrijpende maar helaas noodzakelijke en begrijpelijke maatregel om het coronavirus in te dammen. Amstelhof Sport & Health Club sluit vanaf 15 maart 18:00 uur haar deuren en is t/m 28 april gesloten.

Dear member,

In fight against the coronavirus, the government decided to close all Health & Fitness Clubs. A radical but unfortunately necessary and understandable measure in our current situation. We respect this decision and therefore Amstelhof Sport & Health Club will be closed until the 28th of April.

Meest gestelde vragen:

(For English version see below)

Hoe lang is Amstelhof Sport & Health Club gesloten?
De overheid heeft besloten dat alle sport & fitness clubs tot en met 28 april 2020 gesloten zijn. Via onze website en per email informeren wij je graag over eventuele veranderingen in de actuele situatie.

Help! Hoe blijf ik thuis in beweging?
Geen zorgen! Ondanks het feit dat wij je hier op de Club niet meer kunnen ontvangen, streven wij ernaar om je thuis in beweging te houden! Om die reden hebben wij speciaal voor jou wekelijkse trainingsschema’s uitgewerkt die je gemakkelijk vanuit huis kunt uitvoeren!

Wij raden je dan ook sterk aan om elke dag in beweging te blijven en minimaal twee á drie keer per week gebruik te maken van deze trainingsschema’s. Je vindt de schema’s op: https://amstelhof.com/fitness/home-workouts of op Facebook en Instagram.
 
Vindt er een compensatie plaats voor de periode die jullie gesloten zijn?
Al onze leden krijgen de periode van 16 maart tot 28 april 2020 gecompenseerd. Dit betekent dat alle lidmaatschappen, rittenkaarten, programma’s en producten worden verlengd met zes weken.

Mijn vraag staat niet hierboven, wat doe ik nu?
Heb je een dringende vraag maar wordt er hier boven geen antwoord gegeven? Mail je vraag dan naar info@amstelhof.com en we proberen zo snel mogelijk met een antwoord te komen.

Frequently Asked Questions:

How long will Amstelhof Sport & Health Club remain closed?
Dutch government has decided to close all sport and fitness facilities until April 28 2020. We will keep you updated with the latest updates via our website and through mailing.
 
Help! How do I stay fit while stuck at home?
No worries! Even when we aren’t able to facilitate you at our Club, we still want you to continue your workouts at home. We therefore created Amstelhof Home Workout where we will provide you with weekly workouts that are easy to do from home!
 
We advise you to keep exercising daily and to do our workouts at least two to three times a week. You can find the training schedules on our website: https://amstelhof.com/fitness/home-workouts or Facebook and Instagram.
 
Will there be any compensation for the period that Amstelhof is closed?
Amstelhof will compensate all memberships, rittenkaarten, short term programs and products for the period of 16 March until April 28 2020. We will extend the end date of all memberships with six weeks.

My question is not on the list, what do I do now?
In case you have an urgent question but it is not answered in the FAQ, please send your question to info@amstelhof.com and we will try to answer your question shortly.

Delen: