Investeringen / indexatie 2023

30 november 2022
Onderstaande email is op 30 november 2022 verstuurd naar alle leden met een lidmaatschap (programma's en rittenkaarten uitgezonderd). Heb je deze mail niet ontvangen? Stuur dan even een bericht naar info@amstelhof.com.


Beste sporter,

Hierbij willen wij je kenbaar maken dat wij al onze lopende lidmaatschappen per 1 januari zullen indexeren met 7%. Dit ten gevolge van de inflatiecorrectie. Hierbij wijken we af van onze brancheorganisatie om de tarieven met 12-14% te verhogen.

Deze afwijking menen wij te kunnen doen omdat wij het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de club. Onderstaande punten dragen bij aan een geringer verbruik in energie.

•    Overgang van conventionele verlichting naar ledverlichting op de tennis- en squashbanen, fitness, studio’s en overige ruimtes 

•    Vervangen van nieuwe luchtbehandelingskast voor het zwembad welke 80% energiezuiniger is en duurzamer omgaat met de luchtkwaliteit

•    Vervanging van elektrolyse installatie van het zwembad

•    Vervanging van de elektrische saunakachel
 
Desondanks hebben ook wij te maken met de stijgende energieprijzen en stijgende loonkosten. 

Amstelhof is ontzettend dankbaar voor jouw betrokkenheid met de Club en de toegevoegde waarde die je tijdens jouw bezoeken op de positieve sfeer binnen onze Club hebt, voor zowel andere leden, als voor onze collega’s.  

Met sportieve groet,
Amstelhof Sport & Health Club


Dear member,

Hereby would like to inform you that, due the inflation correction, all our current memberships will be increased by 7%. This will happen from January 1st, 2023. With an indexation of 7%, we deviate from the advice of our branch organization to increase rates by 12 to 14%.

We can deviate from this advice because of the investments we have made (and are planning to make) to create a more sustainable Amstelhof. Below are some of the investments we have made so far that contribute to lower energy consumption. 

•    A transition from conventional lighting to LED lighting on the tennis and squash courts, fitness, studio’s and other areas

•    Replacement of the air handling unit in the wellness which is 80% more energy efficient and therefore handles air quality more sustainably 

•    Replacement of the electrolysis installation of the swimming pool 

•    Replacement of the electric sauna heater 

Nevertheless, we too are faced with the rising costs of energy prices and wages.

Amstelhof is incredibly grateful for your involvement with the Club and the added value you have on the positive atmosphere within our Club during your visits, for both other members and our colleagues.

Kind regards,
Amstelhof Sport & Health Club
Cookie instellingen